http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

 องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
       อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

                                               สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคได้รับรางวัล ORYOR Best Network Award
                                         ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนคณะทำงานภาคประชาชน อย.ปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่าย อย.
น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม ณ ห้อง Diamond room
ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
เวลา 9.00-15.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศในการสร้างผลงาน
ที่เป็นเลิศและยั่งยืน 
หวังผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและนำไปสู่การมีสุขภาพดี โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือ
ข่าย ได้แก่ สถานศึกษาโรงเรียน อย.น้อย ชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) หรือเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายภาค
ประชาชน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม
ทั้ง  ผู้ประกอบการ ภาควิชาการ ภาครัฐ สื่อมวลชน องค์กรผู้บริโภค และองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ให้ความ
ร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      โดย 
ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคมเข้ารับรางวัล ORYOR Best Network Award ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน และ นางสาววารุณี
ธนวรานิช สาราณียกร รับ
ประกาศเกียรติคุณผู้แทนหน่วยงานภาคประชาชนดีเด่น เป็นผลงานของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน
ถึง 50 ปี ซึ่ง
ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก ทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  และผลงานสมาคมได้รับรางวัล
มา
โดยตลอด และสมาคมจะดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปตามเจตนารมณ์การก่อตั้งสมาคมที่จะพิทักษ์ผู้บริโภคโดยผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภค รู้รักษ์ปกป้อง
สิทธิของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมและประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
                            

                          ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมครั้งที่ 4/2566

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ประชุมโดยระบบไลน์กลุ่มกรรมการสมาคม เสนอผล
การจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิม ที่ครบวาระในเดือนเมษายน 2566 โดยนายทะเบียน จังหวัดนนทบุรีจดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 
และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสมาคมตามนโยบายของนายกสมาคมใหม่ พิจารณาแผนการดำเนินงาน
สมาคมประจำปี 2566-2567  และรายงานสถานการณ์การเงินปี 2566

สภาองค์กรของผู้บริโภคนำเสนอแบบเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ที่มา: สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
   

        

                             
                            
                      
                             

                 
                            

คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดูรายละเอียดตามลิงค์นี่

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูรายละเอียดตามลิงค์นี้ 

เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย ดูรายละเอียดลิงค์นี้ https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=720357689327777              

 

สคบ.แจ้งรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการทดสอบหรือพิสูจน์สินค...

| อ่าน 0 ครั้ง
สคบ.แจ้งรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ผาานเกณฑ์ด้านควา...

 
   

ข้อแนะนำจาก อย. เรื่อง ผลิตภัณฑ์กันยุงกับเด็กเล็ก

| อ่าน 0 ครั้ง
ข้อแนะนำจาก อย. เรื่อง ผลิตภัณฑ์กันยุงกับเด็กเล็ก ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหรือนั่...

 
 

ตรวจพบ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถูกยกเลิกเลขอนุญาตแล้ว แต่ยังพบ...

| อ่าน 0 ครั้ง
ตรวจพบ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถูกยกเลิกเลขอนุญาตแล้ว แต่ยังพบโฆษณาโอ้อวดเกินจริง อย.เฝ้าระวังโฆษณา...

 
   

'ทีมวิจัยโควิดโลก' พบ 28 ยีนใหม่ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคว...

| อ่าน 0 ครั้ง
'ทีมวิจัยโควิดโลก' พบ 28 ยีนใหม่ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเจ็บป่วยขั้นวิกฤต วันที่ ...

 
 

'หมอธีระวัฒน์' ยกผลวิจัยชี้ชัด 'กินเช้า ตายช้า'

| อ่าน 0 ครั้ง
'หมอธีระวัฒน์' ยกผลวิจัยชี้ชัด 'กินเช้า ตายช้า' 15 ก.ย. 2566 – ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้...

 
   

‘หมอธีระวัฒน์’ชี้ร่างกายดีอย่างเดียวไม่พอ สมองต้องดีด้วย แนะ...

| อ่าน 0 ครั้ง
‘หมอธีระวัฒน์’ชี้ร่างกายดีอย่างเดียวไม่พอ สมองต้องดีด้วย แนะทำอย่างไร‘สูงวัย&rsquo...

 
 

กรมอนามัย แนะใช้ 6 แนวทาง Lifestyle Medicine ช่วยวัยเกษียณ ส...

| อ่าน 0 ครั้ง
กรมอนามัย แนะใช้ 6 แนวทาง Lifestyle Medicine ช่วยวัยเกษียณ สุขภาพดีมีความสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒน...

 
   

ยกระดับ ‘30บาทพลัส’ : รพ.ต้องเตรียมตัวอย่างไรกับมาตรฐานคุณภา...

| อ่าน 0 ครั้ง
ยกระดับ ‘30บาทพลัส’ : รพ.ต้องเตรียมตัวอย่างไรกับมาตรฐานคุณภาพรับมือบัตรประชาชนใบเดียวรัก...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก

(20/08/2564)
โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก จมูกเป็นอวัยวะสำคัญในระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ เพราะอา...

 
 

โรคสะเก็ดเงิน

(13/11/2564)
โรคสะเก็ดเงิน เรียนรู้เข้าใจไม่ใช่โรคติดต่อ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็น หนึ่งในโรคที่ต้องดูแลและ...

 
   

สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล

(12/02/2565)
สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าวว่า “ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจ...

 
 

ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่เดือนมีนาคม 2565

(07/04/2565)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนมีนาคม 2565 ที่...

 
   

ตับถูกไขมันเกาะไม่ใช่เพราะเหล้า

(22/04/2565)
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า!!! ภาวะไขมันเกาะตับในผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นชื่อเรียกรว...

 
 

ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2565

(05/06/2565)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนพฤษภาคม2565 ที่...

 
   

ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2565

(13/06/2565)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนมิถุนายน2565 ที...

 
 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เสนอผลงานการดำเนินงานด้านผลิตภ...

(15/06/2565)
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคเสนอผลงานการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรม...

 
   

โรคความจำเสื่อม

(01/09/2566)
โรคความจำเสื่อม โรคความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)เกี่ยวข้องกับความเสื่อมขอ...

 
 

รู้ทัน โรคพาร์กินสัน

(01/09/2566)
รู้ทัน …โรคพาร์กินสัน (Parkinson Disease) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)เป็นโรคที...

 
   

โรคซึมเศร้าคืออะไร?

(01/09/2566)
โรคซึมเศร้าคืออะไร? คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าคือเรื่องความรู้ความเข้าใจ คนทั่วไปเริ่มไ...

 
 

วิธีรักษาใจให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า

(01/09/2566)
วิธีรักษาใจให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าหายได้แต่ต้องอาศัยหลายๆ อย่าง อาจจะกลับมาเป็...

 
   

เช็คเลย!ลิ้นแบบไหนอันตราย

(17/09/2566)
เช็คเลย! “ลิ้น” แบบไหนอันตราย “ลิ้น”เป็นอวัยวะชิ้นเล็กๆ ในช่องปากที่หลายคนอ...

 
 

5 เครื่องดื่มช่วยลดความดันโลหิต

(17/09/2566)
5 เครื่องดื่มช่วยลดความดันโลหิต คุมความดันให้กลับมาปกติ กินอะไรให้ความดันลดลง เพื่อความคุมความดันโล...

 
   

ไขมันกินอย่างไรดีต่อร่างกาย

(17/09/2566)
ไขมัน กินอย่างไร จึงจะดีต่อร่างกาย “ไขมัน” เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ต้องได้รั...

 
 

5 ประโยชน์ของไขมัน

(17/09/2566)
5 ประโยชน์น่าเซอร์ไพรส์ของไขมัน รู้แล้วต้องกิน ! ไขมันมีประโยชน์กับร่างกายยังไง หลายคนอาจไม่เคยนึกถ...

 
   

ไขมันไม่อิ่มตัวสำคัญอย่างไร

(17/09/2566)
ไขมันไม่อิ่มตัวสำคัญอย่างไร และรับประทานอย่างไรให้เหมาะสม ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fats) เป็นไข...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 17/09/2023
สถิติผู้เข้าชม1,649,115
Page Views1,896,827
« September 2023»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
view