http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                         อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
   โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

                                  ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19  โดยมีการรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พศ. 2562  และรายงานผลการจดแจ้งสถานะองค์กรของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการจดแจ้ง
สถานะองค์กรดังกล่าว และรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2564 ของสมาคม  รวมทั้งหารือประเด็นปัญหากรณีการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ ซึ่งในสถานการณ์โควิด 19 ระบาดนี้ มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภค     
 

                                            ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19  โดยรายงานความคืบหน้าการจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภคของสมาคม เพื่อเข้าเป็นองค์กรในสภาองค์กร
ของผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562 
และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม รายงาน
สถานะการเงิน งบดุล และเสนอผู้สอบบัญชีสมาคม รวมทั้งแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

                                      ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19  โดยพิจารณาเรื่องสถานการณ์ทางการเงิน การปรับปรุงบัญชีของสมาคมและการติดต่อ ประสานงานการ
ทำธุรกรรมกับธนาคารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานสมาคม     
                   
       
             
             
             

 

ข่าวประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎา...

| อ่าน 2 ครั้ง
ข่าวประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ **ข่าว คคบ. ๖/๒๕๖๔**ประชุมคณะกร...

 
   

ชุดตรวจโควิด-19 ราคาพุ่ง จี้รัฐขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม

| อ่าน 4 ครั้ง
ชุดตรวจโควิด-19 ราคาพุ่ง จี้รัฐขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม ห่วง “ชุดตรวจโควิด-19” หาแอนติเจนด...

 
 

เเนะดูเเลสุขภาพ ป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ

| อ่าน 7 ครั้ง
เเนะดูเเลสุขภาพ ป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเ...

 
   

เเนะเลือกซื้ออาหารช่วงเเยกกักตัว เน้นสด สะอาด ปลอดภัย

| อ่าน 5 ครั้ง
เเนะเลือกซื้ออาหารช่วงเเยกกักตัว เน้นสด สะอาด ปลอดภัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะเลือกซื้ออาหารส...

 
 

เเนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย

| อ่าน 6 ครั้ง
เเนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเท...

 
   

ชูมาตรการเเยกกักตัวในชุมชน ลดการเเพร่เชื้อ

| อ่าน 7 ครั้ง
ชูมาตรการเเยกกักตัวในชุมชน ลดการเเพร่เชื้อ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยมาตรการแยกกักตัวในเขตพื้...

 
 

แนะ 6 วิธีปฏิบัติ ผู้ติดเชื้อโควิดและสัมผัสเสี่ยงสูง กรณีเดิ...

| อ่าน 3 ครั้ง
แนะ 6 วิธีปฏิบัติ ผู้ติดเชื้อโควิดและสัมผัสเสี่ยงสูง กรณีเดินทางข้ามจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้...

 
   

พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล

| อ่าน 3 ครั้ง
พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล การระบาดของโควิด-19 นอกจากต้องการวิธีการรักษาโรคแล้ว กา...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

วัคซีนโควิด-19 หมอขอตอบ

(19/05/2564)
เรื่องวัคซีนโควิด-19 หมอขอตอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การฉีดวัคซีนนับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย...

 
 

5 Soft Skills ที่ต้องมี

(05/07/2564)
5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานต้องมี Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เน้นองค์ความรู้ แต่จะเน้นในเรื...

 
   

แผนการเงินNew Normal

(05/07/2564)
เทคนิควางแผนการเงินที่ถูกต้อง ยุค New Normal New Normal ที่ดีในการวางแผนการเงินคืออะไร ลองมาดูแนวทา...

 
 

หวาน มัน เค็ม เลี่ยงได้

(05/07/2564)
หวาน มัน เค็ม เลี่ยงได้ ด้วยสูตร 6:1:1 อาหารทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไป ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อร่างกา...

 
   

หยุดพฤติกรรมทำร้ายไต

(05/07/2564)
หยุดพฤติกรรม ทำร้ายไต โรคไต เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่บริเวณไตที่พบมาก คือ โรคไตวายเฉียบพลัน ไ...

 
 

เทคนิคชะลอวัย

(11/07/2564)
เทคนิคชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว ถ้าไม่อยากให้เซลล์และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเสื่อ...

 
   

5 อันดับ Soft Skills วัยทำงาน

(11/07/2564)
5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานต้องมี Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เน้นองค์ความรู้ แต่จะเน้นในเรื...

 
 

5 ท่ากายบริหารลดปวดคอ หลัง

(11/07/2564)
5 ท่ากายบริหาร ลดอาการปวดคอ ปวดหลัง การมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและดูน่าเชื...

 
   

5 โรควิตกกังวลที่ไม่ควรละเลย

(11/07/2564)
5 โรค วิตกกังวล ที่ไม่ควรละเลย แม้ความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้ากังวลมากจนเกินไป จนเริ่มส่...

 
 

6 สัญญาณการติดเกม

(22/07/2564)
6 สัญญาณของการติดเกม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้คำนิยามการติดเกมไว้ว่า...

 
   

กินอย่างไรให้ปลอดโรค

(22/07/2564)
กินอย่างไรให้ปลอดโรค ร่างกายได้รับพลังงาน (จากอาหาร) เพื่อนำมาใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นั่ง นอน ยืน ...

 
 

วิธีปรับใจในภาวะวิกฤต

(22/07/2564)
วิธีปรับใจในภาวะวิกฤต ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคใด ๆ เป็นธรรมดาที่ทำให้รู้สึกเครียด หรือกังวล ซึ...

 
   

ปลูกผักสู้วิกฤตโควิด-19

(22/07/2564)
ปลูกผัก 5 ชนิด สู้วิกฤตโควิด-19 จากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดในตอนนี้ หลาย ๆ คน เริ่มกักตัวอยู...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 29/07/2021
สถิติผู้เข้าชม1,222,416
Page Views1,445,366
« August 2021»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
view