http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรม 2553 

   วันที่  21 มีนาคม 2554     ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2554  และดูงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                                    กระทรวงอุตสาหกรรม

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554  ประชุม สพบ.สัญจร ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารบี ชั้น 5 
                                    ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
                                    ทัศนศึกษาวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี  

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  ประชุมสัมมนาการจัดตั้งเครือข่ายนักประเมินแห่งชาติ จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ      

  วันที่ 31 มกราคม 2554    ประชุมสัมมนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
                                   สัญญาเรื่องกำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
                                   พศ.........ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด 
                                   จ.นนทบุรี  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครอง (สคบ.)

 วันที่ 31 มกราคม 2554    เสนอชื่อผู้แทนเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กร
                                  เอกชนตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                                  พรบ.ที่มีสาระเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ โดยสมาคม
                                  เสนอ 2 ประเภท คือ ประเภทเด็กและเยาวชน   ประเภทสตรี

 วันที่ 28 มกราคม 2554    ประชุมคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาล ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2554

 วันที่ 26 มกราคม 2554    ประชุมคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาล ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2554

 วันที่ 25 มกราคม 2554    รายงานสรุปโครงการสร้างสุขวิธีวิถีชีวิตเด็กไทยเพื่อพัฒนาสังคมที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
                                  กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันที่ 21 มกราคม 2554    ประชุมสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์เพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย)
                                 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และบรรยายวิชาการ เรื่อง การดูแลคนใกล้ตาย กับการเสนอรายงาน
                                 สรุปโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 และ 21 มกราคม 2554

วันที่ 21 มกราคม 2554    เสนอชื่อผู้แทนสมาคมซึ่งเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการคุ้มครอง
                                 ผู้บริโภค เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ สำนักกิจการยุติธรรม

วันที่ 11 มกราคม 2554    ประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สคบ. ครั้งที่ 1/2554 ณ ตึกบัญชาการ
                                 ทำเนียบรัฐบาล

วันที่  6 มกราคม 2554     ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลอาหาร ครั้งที่ 1/2554 ณ สภา
                                 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตลอดปี 2554  เผยแพร่ความรู้เรื่องผู้บริโภคทางสถานีวิทยุชุมชน FM 96.25 MHz ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 13.00 น.

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 17/09/2023
สถิติผู้เข้าชม1,649,069
Page Views1,896,781
« September 2023»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
view