http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                      สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี 2562

 

1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน 

2. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับดังนี้

          13 กุมภาพันธ์  25 เมษายน  12 มิถุนายน  14 สิงหาคม  17 ตุลาคม  และ 18 ธันวาคม 

3. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          3.1 นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

3.1.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประชุมเดือนละครั้ง

2) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน ตามสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
    เดือนละ 3 ครั้ง

3.1.2 คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านสินค้าและบริการ มีการประชุมปรึกษา
        หารือสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเดือนละครั้ง

          3.2 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ

3.2.1 สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทยฯ) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ กระทรวง
        สาธารณสุข โดยได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการเมื่อ 29 มกราคม 2562 และ 6 ธันวาคม 2562

3.2.2 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในนามวุฒิอาสาด้านโภชนาการได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “อนาคตไทย” เมื่อ
        30 มกราคม 2562 ณ คอนเวนชั่นฮออล์เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ (โดย นางสาวพจนา  โพธิผละ ได้ร่วม
        กิจกรรมด้วย)

3.2.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง สถานพยาบาล คณะที่ 1 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์
         2562 เวลา 13.30 น. และคณะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. และเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา
         19.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

3.2.4 คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมทุกวันอังคารเช้า เวลา 10.00 น. ณ อาคาร
        สุขประพฤติ เมื่อวันที่ 8 เวลา 10.00 น. 22 และ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. และ 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน
        และวันที่ 28 พฤศจิกายน ไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการร่วมกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคโดยผู้แทนสมาคมได้รายงานในเรื่องแจ้งเพื่อทราบในการประชุมแต่ละครั้งแล้ว

สรุปการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางเว็บสมาคม ตั้งแต่เปิดเมื่อ 9 ธันวาคม 2553-5 ธันวาคม 2562

- ผู้เข้าชมเว็บไซต์                       1,012,463 คน

- ผู้เปิดอ่านข้อมูลในเว็บไซต์          1,205,246 คน

เรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

  1. ข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภค
  2. บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค
  3. สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์
 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 24/02/2024
สถิติผู้เข้าชม1,731,827
Page Views1,996,370
« February 2024»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
view