http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                     Wangnoi Convey on X:

                       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
                                 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
           ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ
นนทบุรี
1100
โทรศัพท์ :085-5481079  อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

          สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคได้รับรางวัล ORYOR Best Network Award
        ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนคณะทำงานภาคประชาชน อย.ปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่าย
เครือข่ายชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งเครือข่าย
ภาคประชาชน และเครือข่าย อย.
น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม ณ ห้อง Diamond room ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
เวลา 9.00-15.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกเครือข่ายทั่ว
ประเทศในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน 
หวังผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อันตรายและนำไปสู่การมีสุขภาพดี
โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานศึกษาโรงเรียน อย.น้อย
ชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) หรือเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่าย
ภาคประชาชน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม
ทั้ง  ผู้ประกอบการ ภาควิชาการ ภาครัฐ สื่อมวลชน องค์กรผู้บริโภค และองค์กร
วิชาชีพ  ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นอย่างดี จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      โดย 
ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคมเข้ารับรางวัล ORYOR Best Network Award ในโครงการส่งเสริม
ความร่วมมือภาคประชาชน 
และ นางสาววารุณี ธนวรานิช สาราณียกร รับประกาศเกียรติคุณผู้แทนหน่วยงานภาค
ประชาชนดีเด่น เป็น
ผลงานของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี ซึ่งที่ปรึกษา
กรรมการ สมาชิก ทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  และผลงาน
สมาคมได้รับรางวัลมา
โดยตลอด และสมาคมจะดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปตามเจตนารมณ์การก่อตั้งสมาคม
ที่จะ
พิทักษ์ผู้บริโภคโดยผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภค รู้รักษ์ปกป้อง สิทธิของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมและประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค   

    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ประชุมทาง
ระบบไลน์กลุ่มกรรมการสมาคม เวลา 10.00 น. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 
การดำเนินกิจกรรมสมาคมในปี 2567  พิจารณารายงานงบดุล แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายงานข้อมูล สถิติการเปิด
เว็บไซต์สมาคม
และหารือประเด็นปัญหาผู้บริโภคกรณีการป้องกันเงินในบัญชีจากมิจฉาชีพ

***เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในยามนี้และตลอดไป ***
รัฐบาล  1111กด5
สายด่วน กทม.  1555
กองทัพ  1131
สายด่วนปภ.  1784
รถพยาบาลฉุกเฉิน  1669
เช็คเส้นทางตร.ทางหลวง  1193,191
ทางหลวงชนบท  1146
กรมทางหลวง  1586
บขส.  1490
ขสมก.  184
รถไฟฯ  1690
ตร.จราจร  1197
สวพ.91  1644
จส.100   1137
การทางพิเศษ  1543
แจ้งจับสัตว์  1362
ไฟฟ้านครหลวง  1130
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129
ประปา  1125
กรมชลประทาน  1460
กรมอุตุฯ  1182
ข่าวช่อง 3  022623331
ThaiPBS  027902111
บริการแพทย์ฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาล ฟรี  . 1669(โรคเส้นเลือดสมองแตก/สโตก)
มีอาการมือเท้าชาอ่อนแรงเฉียบพลัน(24 ช.ม.)

สายด่วนโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(รักษาภายใน 72 ชม.) โทร.สายด่วน UCEP
Tel.1330 (24 ช.ม./ฟรี)

ศูนย์บริการข้อมูลการใช้ไฟฟ้า  . 1129
รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง  . 1784
ศูนย์ความปลอดภัย กรมเจ้าท่า สายด่วน 1199
กรมทางหลวงชนบท  . 1146
แจ้งช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม  . 1362
ปรึกษาปัญหานายจ้าง-ลูกจ้าง ก.แรงงาน  . 1506
สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ตร.ทางหลวง (24 ชั่วโมง)  . 1193
เช็คปริมาณน้ำขึ้น สายด่วนกรมชลฯ  . 1460
สอบถามเส้นทางเดินรถ สายด่วน บขส.  . 1490
ฮอตไลน์คลายเครียดสายของรัฐบาล  . 1667 และ 1323
ศูนย์ประชาบดี  . 1300

                           

                                           

                     
                                                                     
                       

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูรายละเอียดตามลิงค์นี้

เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย ดูรายละเอียดลิงค์นี้ https://www.facebook.com/watch/live/?extid
=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=720357689327777
          

สูงวัยไม่ถูกหลอกออนไลน์ | รู้เท่ารู้ทัน  ดูรายละเอียดทางลิงค์นี้  https://youtu.be/b1evig4QK9k

 

12 - 13 มิ.ย. นี้ อย. จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมเดินหน้าแก้ปัญ...

| อ่าน 2 ครั้ง
12 - 13 มิ.ย. นี้ อย. จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ 12 - 13 มิถุนายน ...

 
   

อย. ไทย และอัครราชทูตที่ปรึกษาภูฏาน ร่วมหารือความร่วมมือด้าน...

| อ่าน 1 ครั้ง
อย. ไทย และอัครราชทูตที่ปรึกษาภูฏาน ร่วมหารือความร่วมมือด้านนำเข้า-ส่งออก อย. ไทย และอัครราชทูตที่ป...

 
 

อย. ชวนคนไทยร่วมสร้างสังคมบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย เนื่องในวั...

| อ่าน 1 ครั้ง
อย. ชวนคนไทยร่วมสร้างสังคมบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลก 7 มิถุนายน 2567 7 ...

 
   

อย. ลดความซ้ำซ้อนเรียกเอกสารนำเข้าเครื่องมือแพทย์ อำนวยความส...

| อ่าน 2 ครั้ง
อย. ลดความซ้ำซ้อนเรียกเอกสารนำเข้าเครื่องมือแพทย์ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ อย. อำนวยความสะดวกแก่ผ...

 
 

อย. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ผู้บริโภคปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพนำ...

| อ่าน 5 ครั้ง
อย. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ผู้บริโภคปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า อย. มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ ปกป้องคนไ...

 
   

อย. ห่วงใย เลือกซื้อ เลือกบริโภคน้ำแข็งอย่างปลอดภัย

| อ่าน 8 ครั้ง
อย. ห่วงใย เลือกซื้อ เลือกบริโภคน้ำแข็งอย่างปลอดภัย อย. ร่วมกับ สสจ. กำกับดูแลสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่...

 
 

อย. ตรวจพบไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮันนี่ คิว เลเวลอ...

| อ่าน 6 ครั้ง
อย. ตรวจพบไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮันนี่ คิว เลเวลอัพ (ตรา ฮันนี่ คิว) วันผลิต : 10/01/2024...

 
   

อย. ร่วม ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ค้น 5 จุด กวาดล้างผู้จำหน่ายอ...

| อ่าน 3 ครั้ง
อย. ร่วม ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ค้น 5 จุด กวาดล้างผู้จำหน่ายอาหารเสริม ลดความอ้วนผสมไซบูทรามีนออนไลน์...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก

(20/08/2564)
โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก จมูกเป็นอวัยวะสำคัญในระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ เพราะอา...

 
 

สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงา...

(02/04/2567)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ท...

 
   

สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงา...

(02/04/2567)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนมีนาคม 2567 ที่มา...

 
 

สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงา...

(06/05/2567)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนเมษายน 2567 ที่...

 
   

6 อาหารสุดเฮลตี้

(15/05/2567)
6 อาหารสุดเฮลตี้ ที่สายรักสุขภาพห้ามพลาด! เพื่อให้มีสุขภาพกายที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องออกกำลังก...

 
 

การใช้"คอนแทคเลนส์"

(01/06/2567)
6 อย่างที่ไม่ควรทำเมื่อใช้"คอนแทคเลนส์" การใช้คอนแทคเลนส์แม้จะมีประโยชน์ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจทำให...

 
   

ยาหยอดตาต้องเก็บอย่างไร

(01/06/2567)
ยาหยอดตาต้องเก็บอย่างไร ต้องเก็บในตู้เย็นไหม บางคนอาจยังสับสนและมีข้อสงสัยว่ายาหยอดตาจำเป็นต้องเก...

 
 

การใช้สีผสมอาหารในชาปรุงสำเร็จ

(01/06/2567)
การใช้สีผสมอาหารในชาปรุงสำเร็จ เสน่ห์ของชาที่มัดใจใครหลาย ๆ คนให้หลงใหล คงหนีไม่พ้นเรื่องของรสชาต...

 
   

อาหารสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อน

(01/06/2567)
อาหารสำหรับคนเป็น "กรดไหลย้อน" กินอะไรได้ กินอะไรไม่ได้ กรดไหลย้อน หรือ โรคกรดไหลย้อนเรื้อรัง (GER...

 
 

ออกกำลังลดความเสี่ยงสมองเสื่อม

(01/06/2567)
6 การออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม ตามคำแนะนำของ ดร. แดน จอนเฮนรี่ (Dan Jonhenry) และ ดร. ซิ...

 
   

รู้จักและเข้าใจ

(01/06/2567)
รู้จักและเข้าใจ 'กลิ่นคนแก่' ที่ทุกคนต้องเจอเมื่ออายุมากขึ้น"กลิ่นคนแก่" คืออะไร เกิดจากสาเหตุใด? ชว...

 
 

อาหาร 5 ชนิดให้ไขมันดี

(01/06/2567)
อาหาร 5 ชนิดให้ไขมันดีแก่ร่างกาย กำจัดคอเลสเตอรอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไขมันดี หรือที่เราคุ้นเคยใน...

 
   

แก้ปัญหาอาการท้องผูกด้วย 5 วิธี

(01/06/2567)
แก้ปัญหาอาการท้องผูกด้วย 5 วิธีที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้า สาวๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้อง...

 
 

สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงา...

(01/06/2567)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนพฤษภาคม 2567 ที...

 
   

8 สิ่งเลี่ยงทำหลังทานอาหารอิ่ม

(07/06/2567)
8 สิ่งเลี่ยงทำหลังทานอาหารอิ่ม ส่งผลต่อสุขภาพ ตั้งแต่ทานอาหารแล้วนอนเลย รวมไปถึงสูบบุหรี่ อาจเป็นนิ...

 
 

7 สารอาหารบำรุงสายตาคนยุคดิจิทัล

(07/06/2567)
แนะนำ 7 สารอาหารบำรุงสายตาสำหรับคนยุคดิจิทัล ในยุคดิจิทัล ที่เราใช้สายตากันค่อนข้างหนักสำหรับการทำก...

 
   

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
 

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
   

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 07/06/2024
สถิติผู้เข้าชม1,758,993
Page Views2,024,668
« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
view