http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

“โรคซีด” ในบุคคล 3 วัย

“โรคซีด” ในบุคคล 3 วัย

โดย saowalak pisitpaiboon

โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดจาง หรือ ที่คนทั่วไปมักเรียกว่า "ซีด" (Anemia or Anaemia) ภาวะนี้ไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการของโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งอาการซีดสามารถพบได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย 
พ.ญ.ชมมณี ทองนุ้ย ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ความรู้ว่า โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดจาง หรือ ที่คนทั่วไปมักเรียกว่า "ซีด" (Anemia or Anaemia) ภาวะนี้ไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการของโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งอาการซีดสามารถพบได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย พบได้ใกล้เคียงกันทั้งในเพศชายและหญิง และในประเทศไทยพบได้บ่อยถึงร้อยละ 30-50 ขึ้นอยู่กับภูมิภาค เช่นในภาคอีสาน มักมีประชากรเป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย หรือในภาคใต้ซึ่งเป็นถิ่นพยาธิปากขอ อันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการเกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น

ปัจจุบันนี้คนยุคใหม่หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพได้ไม่ยาก จึงมีการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งการตรวจร่างกาย เอกซเรย์ และการตรวจเลือด ในกลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีอาการแสดงของโรคมากขึ้น และมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีคำถามชวนสงสัยในใจว่าทำไมผลตรวจสุขภาพถึงแจ้งว่ามีภาวะซีด หรือเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ทั้งๆ ที่เราเองก็แข็งแรงดี หรือทำไมเราจึงอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายทั้งที่อายุยังน้อย หรือทำไมจึงมีคนทักว่าซีด ทั้งที่เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดและออกกำลังกาย ทำงานได้ปกติ จึงเป็นที่มาของคำถามที่น่าสนใจใคร่รู้ ที่แพทย์อายุรศาสตร์โรคเลือด ขอให้ข้อมูลอย่างง่ายต่อการเข้าใจของบุคคลทั่วไปดังนี้นะคะ

"ซีด" คืออะไร

ในที่นี้หมอขอตัดประเด็นผิวขาวซีดไม่อมชมพูตามเทรนด์หนุ่มสาวสมัยใหม่ออกไป "ซีด" คือ ภาวะที่เลือดในร่างกายของเรามีจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ในเลือดของคนเราจะประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ซึ่งทั้งสามส่วนนี้สร้างขึ้นมาจากไขกระดูก และน้ำเลือดหรือซีรั่ม เม็ดเลือดแดงที่ปกติเมื่อถูกสร้างจากในไขกระดูกแล้วจะออกมาอยู่ในกระแสเลือดและมีอายุ 120 วัน จากนั้นก็จะถูกม้ามทำลายไปเมื่อหมดอายุ ในเม็ดเลือดแดงของเราจะประกอบไปด้วยโปรตีนสำคัญชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ฮีโมโกลบิน ที่มีธาตุเหล็กจับอยู่ด้วยและทำให้เม็ดเลือดมีสีแดง เจ้าโปรตีนฮีโมโกลบิน นี้ มีหน้าที่ นำออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถือเป็นของเสียจากการทำงานของอวัยวะต่างๆ กลับมาที่ปอดเพื่อขจัดออกนอกร่างกาย ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ

ในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางนั้น ในทางปฏิบัติจะใช้การเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับ ฮีโมโกลบินหรือ ค่าความเข้มข้นเลือดแดง (ฮีมาโตคริท) ซึ่งค่าปกตินั้นจะขึ้นกับ อายุ และเพศ ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หากมีค่าน้อยกว่านี้ ก็วินิจฉัยว่าเป็นภาวะโลหิตจาง ดังแสดงตามตาราง

อายุ/เพศ

ฮีโมโกลบิน

(กรัม/เดซิลิตร)

ฮีมาโตคริท

(เปอร์เซ็นต์)

แรกเกิด

17

52

เด็ก

12

36

วัยรุ่น

13

40

ผู้ใหญ่ชาย

16 (±2)

47 (±6)

ผู้ใหญ่หญิง (มีประจำเดือน)

13 (±2)

40 (±6)

ผู้ใหญ่หญิง (หมดประจำเดือน)

14 (±2)

42 (±6)

ผู้หญิงตั้งครรภ์

12 (±2)

37 (±6)

"ซีด" มีอาการอย่างไร

ด้วยแต่ละเพศและแต่ละช่วงวัย จะมีค่าปกติของปริมาณเม็ดเลือดแดงแตกต่างกันออกไป อาการที่แสดงออกจึงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง ระยะเวลาที่เกิดเลือดจาง อายุ ภาวะพื้นฐานของหัวใจ และสาเหตุที่ทำให้ซีด ในส่วนแรกนี้ขอพูดถึงอาการโดยรวมของภาวะซีด ยังไม่จำเพาะเจาะจงในรายละเอียดของอาการต่างๆ ซึ่งจะบ่งบอกถึงสาเหตุที่ซีดได้ต่อไป โดยอาจเริ่มจากไม่มีอาการใดๆ เลย มีเพียงผลการเจาะเลือดพบว่าปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าค่าปกติของช่วงอายุและเพศนั้นๆ หรืออาจอ่อนเพลียง่ายกว่าปกติ เมื่อซีดมากขึ้นอาจมีผิว เยื่อบุตาและในช่องปาก ขาวซีดหรือเหลืองซีด หากอาการซีดรุนแรงมาก ก็จะเหนื่อยง่าย ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วตอนออกแรง จนอาจถึงขั้นทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ หรือหากเป็นโลหิตจางเรื้อรังในเด็ก ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตช้าและสติปัญญาด้อยกว่าเกณฑ์ได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

http://www.thaihealth.or.th/Content/30796-“โรคซีด”%20ในบุคคล%203%20วัย.html

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 20/04/2024
สถิติผู้เข้าชม1,743,274
Page Views2,008,417
« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
view