http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอหน่วยงานเร่งตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับ ‘โควิด - 19’ ของ รพ. เอกชน

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ – กำกับควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับ ‘โควิด - 19’ ของ รพ. เอกชน

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ กรมการค้าภายในและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งตรวจสอบและกำกับควบคุมราคาค่าบริการ ค่ารักษา และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 ของโรงพยาบาลเอกชน หลังพบกรณีที่อาจเข้าข่ายการตั้งราคาที่สูงเกินสมควร

           จากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนของประชาชนว่า ถูกเก็บค่ารักษาพยาบาลโควิด - 19 สูงถึง 2 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนออกมาให้สัมภาษณ์ ว่าผู้ป่วยโควิด - 19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน หากพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่ารัฐกำหนดราคาไว้ ผู้ป่วยจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างทั้งหมดนั้น

          สภาองค์กรผู้บริโภค ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์เช่นนี้อาจจะสื่อได้ว่า “รัฐจ่ายในอัตราที่ต่ำเกินไป” หรือ “เอกชนมีการเรียกเก็บสูงเกินไป” โดยเฉพาะในกรณีหลัง พบว่ามีข้อมูลการเรียกเก็บที่อาจเข้าข่ายการตั้งราคาที่สูงเกินสมควร เช่น ผ้าก๊อซ ที่ราคาต้นทุน 10 บาท ถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บในราคา 800 บาท ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) ราคาที่ยอมรับร่วมกัน 144 บาท แต่กลับถูกเรียกเก็บถึง 401.61 บาท หรือหน้ากาก 3M รุ่น 1870 ราคาขายในท้องตลาดชิ้นละ 65 - 70 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งคิดราคาถึงชิ้นละ 185 บาท สูงกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 226 – 282 ซึ่งการตั้งราคาในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นที่มาของการเรียกร้องให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จนกลายเป็นภาระของรัฐบาลและประชาชน เป็นการสร้างวิกฤติในวิกฤติอีกชั้น

          สภาฯ จึงขอเรียกร้องให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับควบคุมราคาสินค้าและบริการ ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศกำหนดให้ยารักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และเร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากพบว่ามีมูลความจริงว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควร ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการสร้างวิกฤติในวิกฤติ รวมทั้งสร้างภาระให้กับรัฐบาลเกินสมควร

           รวมทั้งเรียกร้องให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับควบคุมสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ตรวจสอบการกระทำของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว รวมทั้งมีหลายกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการถูกเรียกเก็บเงินในการตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งอาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของสถานพยาบาล เป็นการค้ากำไรเกินสมควรจากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของโควิด-19 เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย  และเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า รัฐมีความรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายกับสถานพยาบาลเอกชนอย่างความเหมาะสมหรือไม่ และเป็นเหตุสมควรที่จะเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชนหรือไม่


           *สภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 46 และพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีอำนาจตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค

https://www.consumerthai.org/consumers-news/food-and-drug/4581-640513_covid-19_medical_expense.html


Tags :

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 29/07/2021
สถิติผู้เข้าชม1,222,394
Page Views1,445,344
« August 2021»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
view