http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ตั้งเป้าปี 73 ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย

ตั้งเป้าปี 73 ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมย่อยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3 : สู่เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดหลัก "Building a China-ASEAN Community of Health through Solidarity and Cooperation" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนโยบายและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพโภชนาการ

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นำทีมนักวิชาการจากสำนักโภชนาการและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุมย่อยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ณ Fangchenngang มณฑล Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ธีม "การจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อความร่วมมือและการสื่อสาร สำหรับการร่วมสร้างประชาสังคมจีน - อาเซียนด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการสำหรับทุกคน" (Setting Up Platform for Cooperation and Communication, Jointly Building China-ASEAN Community of Food Safety and Nutrition for All)

โดยการประชุมย่อยครั้งนี้ เน้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร นโยบายโภชนาการและสุขภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพโภชนาการ โดยให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค สร้างแพลตฟอร์มการพูดคุย ความร่วมมือ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพโภชนาการที่มีคุณภาพสูง รวมถึงปกป้องด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของชีวิตประชาชน

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข กล่าวถึงนโยบายด้านโภชนาการในประเทศไทย ว่าที่ผ่านมากรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการ พ.ศ. 2562-2566 ในการส่งเสริมโภชนาการสำหรับทุกกลุ่มวัยขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงานหลักได้แก่ 1) แผนงานพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ 2) แผนงานบูรณาการอาหารศึกษาเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อาหาร และ 3) แผนงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายโลกด้านโภชนาการ (Global Nutrition Targets) ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs Targets) ภายในปี พ.ศ. 2568 รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2 ในการขจัดความหิวโหย สร้างความมั่งคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน SDG3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุก ช่วงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573

"ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เน้นย้ำการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเชิญชวนสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความพยายามอย่างหนักในการจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนของประชาชนในประเทศ ที่ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุม เช่น มาตรการทางภาษีในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

การปรับสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร โดยแผนการดำเนินงานปี 2564 -2565 ภายใต้กรอบ ASEAN Health Cluster 1 ประเทศไทยได้รับเป็นประเทศผู้นำร่วมกับสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ จัดทำแนวทางขั้นต่ำในการควบคุมการตลาดในอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในเด็ก เพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนในระดับอาเซียนจะปลอดภัยจากผลกระทบจากการตลาด และมีโอกาสเติบโตเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

https://www.thaihealth.or.th/Content/5356

 

Tags :

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 16/01/2021
สถิติผู้เข้าชม1,103,071
Page Views1,317,393
« January 2021»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
view